Ασφάλεια Συναλλαγών

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των συναλλαγών με τους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για τον σκοπό αυτό έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Πιστοποιητικό SSL (SSL Certificate)

Το https://www.attenzosms.com χρησιμοποιεί πιστοποιητικά SSL για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ εσάς και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι απολύτως ασφαλείς.

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Το attenzosms.com θέτει στη διάθεσή σας 3 τρόπους πληρωμής : μέσω πιστωτικής κάρτας, μέσω λογαριασμού PayPal και μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η πληρωμή on-line μέσω πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω του ασφαλούς συστήματος PayPal, (χωρίς να απαιτείται χρήση λογαριασμού PayPal), το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το attenzosms.com δεν αποθηκεύει και δεν καταχωρεί στο σύστημά του κανένα απο τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Χρήστη (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Χρήστη όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το attenzosms.com δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το attenzosms.com με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στο attenzosms.com είναι εμπιστευτικές. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
Δεν αποκαλύπτουμε ποτέ τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών σας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Mπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του attenzosms.com όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να δείτε εδώ.